Adatvédelem

AZ ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

I. Fogalommagyarázat

A feltételekben használt fogalmak magyarázata:

„Üzemeltető“ – az RJ Trading s.r.o. (székhelye: Božčická 13/5, 094 13 Dlhé Klčovo, Szlovák Köztársaság, közösségi adószáma: SK2023703121, cégjegyzés: Eperjesi Városi Bíróság cégjegyzéke, részleg: Sro, cégjegyzékszám: 27480/P) társaság, e-mail cím: info@namaximum.hu, telefonszám: ; „Érintett” – az a személy, aki Üzemeltetőnek átadja a személyes adatait az alábbi célokra, továbbá az Üzemeltető honlapjának látogatója vagy Üzemeltető ügyfele; „Webáruház” – a www.namaximum.hu domain néven üzemeltetett online kereskedelmi egység; „Rendelet” – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR); „Törvény” – a személyes adatok védelméről szóló többször módosított 2018. évi 18. törvény.

II. A személyes adatok kezelése a megrendelés ügyintézéséhez

Az Érintett személyes adatai, amelyeket Üzemeltető a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötésének és teljesítésének céljaira kezel, amely megrendelést Érintett Üzemeltető Webáruházában adta le, a következők: az Érintett keresztneve, vezetékneve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. A fenti önként átadott adatok feldolgozási jogalapja az Üzemeltetővel kötött fent említett szerződés, amely Érintett személyes adatainak átadása nélkül nem jöhetne létre. A személyes adatokat Üzemeltető törvényben meghatározott kötelezettségei teljesítésének idejéig, legalább 10 éven át kezeli a számviteli bizonylatok kötelező archiválása miatt.

Érintett személyes adatainak kezelésével Üzemeltető közvetítőt bízhat meg, aki Üzemeltető részére annak céljaira biztosítja vagy biztosíthatja a megrendelések és a panaszok (reklamációk) kezelését, a Szerződéstől való elállás, az áruszállítás, a webhosting szolgáltatás, a jelen honlap kezelését és az Üzemeltető CRM rendszerének kezelését. Érintett személyes adatainak kezelésekor nem kerül sor automatikus döntéshozásra, sem profilalkotásra, és Üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatok továbbadása harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik személyeknek, kivéve a fenti említett közvetítőket.

Érintett elsősorban kérheti Üzemeltetőt a személyes adatai hozzáférésére, javítására vagy törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, a feldolgozással szembeni tiltakozás érvényesítésére, a panasztételre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha Üzemeltető és/vagy közvetítő a személyes adatok kezelése során a Rendelettel és/vagy törvénnyel ellentétesen jár el. A Webáruházban történő vásárlási lehetőség nem elsődlegesen a 16 évnél fiatalabb Érintetteknek szolgál.

III. A személyes adatok kezelése, és a hírlevelek küldése

Az Érintett személyes adatai, amelyeket Üzemeltető a termékekről, szolgáltatásokról, újdonságokról és akciókról szóló információk (hírlevél) küldésének céljaira kezel: az Érintett e-mail címe. A jelen önként nyújtott adatok kezelésének jogalapja Üzemeltető jogos érdeke a termékei hirdetésére vonatkozóan miután Érintett befejezte Üzemeltető Webáruházában a vásárlását, amire a hírlevél küldésével kerül sor a Szlovák Köztársaság elektronikus távközléséről szóló 2011. évi 351. törvény 62.§ (3) bekezdésének rendelkezései értelmében. Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről a megrendelése leadásakor, vagy bármikor a hírlevél végén elhelyezett aktív hivatkozásra kattintással vagy Üzemeltető e-mail címére küldött írásbeli kérelem alapján. Az Üzemeltető nem aktív felhasználójaként nyilvántartott Érintettnek a törvény 13.§ (1) bek. a) pontja, illetve a Rendelet 6. cikke 1. bekezdés a) pontja értelmében adott hozzájárulása bármikor visszavonható a hírlevél végén elhelyezett aktív hivatkozásra kattintással vagy Üzemeltető e-mail címére küldött írásbeli kérelem alapján.

Az Érintett személyes adatait mindaddig kezelik, amíg Érintett fenntartja az érdeklődését Üzemeltető hírleveleinek küldése iránt, vagyis az adatkezelés céljának fennállásáig. Érintett személyes adatainak feldolgozására elsősorban közvetítő kaphat megbízást, aki Üzemeltetőnek és a céljaira biztosítja vagy biztosíthatja a webhosting szolgáltatásokat, a jelen honlap kezelését, Üzemeltető CRM rendszereinek kezelését, a hírlevél kampányok kezelését, esetleg az a közvetítő kaphat megbízást, aki Üzemeltetőnek műszaki megoldásokat nyújt a hírlevél kampányok kezelésére.

Érintett személyes adatainak kezelésekor nem kerül sor automatikus döntéshozásra, sem profilalkotásra, és Üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatok továbbadása harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik személyeknek, kivéve a fenti említett közvetítőket. Érintett elsősorban kérheti Üzemeltetőt a személyes adatai hozzáférésére, javítására vagy törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, a feldolgozással szembeni tiltakozás érvényesítésére, és a személyes adatok átvitelére másik szolgáltatóhoz, továbbá a panasztételre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha Üzemeltető és/vagy közvetítő a személyes adatok kezelése során a Rendelettel és/vagy törvénnyel ellentétesen jár el.

A Hírlevél nem elsődlegesen a 16 évnél fiatalabb Érintetteknek szolgál.

IV. Személyes adatok kezelése a Webáruházban történő regisztráció céljaira

Az Érintett következő személyes adatait kezeli Üzemeltető a regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtásáról szóló díjtalan szerződés megkötéséhez, amely szolgáltatások tartalmazzák a Webáruházban történő felhasználói fiók létrehozását, a megrendelések kezelésének lehetőségét on-line formában, továbbá a jövőbeli vásárlások lehetőségét a kapcsolattartó adatok ismételt megadása nélkül, a vásárlási előzmények figyelésének lehetőségét, és a kedvezmények megszerzésének lehetőségét Eladó hűségprogramja keretében: az Érintett keresztneve és vezetékneve, címe, e-mail címe, telefonos elérhetősége. A fenti önként átadott adatok feldolgozási jogalapja az Üzemeltetővel kötött fent említett szerződés, amely Érintett személyes adatainak átadása nélkül nem jöhetne létre. Az Érintett személyes adatait mindaddig kezelik, amíg Érintett fenntartja az érdeklődését a Webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások használata iránt, vagyis az adatkezelés céljának fennállásáig. Érintett személyes adatainak kezelésével Üzemeltető közvetítőt bízhat meg, aki Üzemeltető részére annak céljaira biztosítja vagy biztosíthatja a webhosting szolgáltatás, a jelen honlap kezelését és az Üzemeltető CRM rendszerének kezelését.

Érintett személyes adatainak kezelésekor nem kerül sor automatikus döntéshozásra, sem profilalkotásra, és Üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatok továbbadása harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik személyeknek, kivéve a fenti említett közvetítőket. Érintett elsősorban kérheti Üzemeltetőt a személyes adatai hozzáférésére, javítására vagy törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, a feldolgozással szembeni tiltakozás érvényesítésére, és a személyes adatok átvitelére másik szolgáltatóhoz, továbbá a panasztételre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha Üzemeltető és/vagy közvetítő a személyes adatok kezelése során a Rendelettel és/vagy törvénnyel ellentétesen jár el. A Webáruházban történő regisztrálási lehetőség nem elsődlegesen a 16 évnél fiatalabb Érintetteknek szolgál.

V. A személyes adatok kezelése a Webáruházban megvalósuló vásárlások értékelésekor és az ár-összehasonlítók használatakor

Érintett személyes adatai, amelyeket Üzemeltető az Érintett által névtelenül a vásárlásra adott értékelése céljából kezel, a következők: név vagy becenév, e-mail cím és az Érintett vásárlásának értékelése, ugyanakkor csak a név vagy becenév kerül nyilvánosságra. A fenti adatok kezelésének jogalapja Üzemeltető jogos érdeke, amely a vevői elégedettséget ellenőrzi Üzemeltető termékeinek és szolgáltatásainak javítása céljából más vevők számára. Ezeket a személyes adatokat addig kezelik, amíg Érintett érdeke a vásárlásának érteléséről szóló információk publikálása. Érintett személyes adatainak feldolgozására az a közvetítő kaphat megbízást, aki Üzemeltetőnek műszaki megoldásokat nyújt a vásárlások értékelésének megszerzésére, és aki ezeket az értékeléseket Üzemeltető számára maga is közzéteszi, elsősorban az internetes ár-összehasonlító üzemeltetője.

Érintett személyes adatainak kezelésekor nem kerül sor automatikus döntéshozásra, sem profilalkotásra, és Üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatok továbbadása harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik személyeknek, kivéve a fenti említett közvetítőket. Érintett elsősorban kérheti Üzemeltetőt a személyes adatai hozzáférésére, javítására vagy törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, a feldolgozással szembeni tiltakozás érvényesítésére, és a személyes adatok átvitelére másik szolgáltatóhoz, továbbá a panasztételre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha Üzemeltető és/vagy közvetítő a személyes adatok kezelése során a Rendelettel és/vagy törvénnyel ellentétesen jár el. A Webáruházban történő vásárlás értékelési űrlapja nem elsődlegesen a

16 évnél fiatalabb Érintetteknek szolgál.

VI. Süti fájlok használata

Üzemeltető figyelmeztet, hogy a webáruház használatakor a süti fájlok révén megszerzett személyes adatok feldolgozása történhet. A süti fájlok használatáról szóló bővebb információkért látogasson el erre az oldalra.