Reklamációs (Panaszkezelési) rend

1. Eladó felelősséget vállal azért, hogy a termék a Fogyasztó által történő átvételekor és az azt követő 24 hónapon keresztül, vagyis a vállalt szavatossági idő alatt hibamentes lesz. Eladó különösen azért vállalja a felelősséget, hogy a termék Fogyasztó által történő átvételekor és azt követő 24 hónapon át a Szerződő felek által megállapodott minőségű és tulajdonságú marad, ilyen megállapodás hiányában, az Eladó által leírt vagy Fogyasztó által a termék jellegére való tekintettel az elvárt minőségű és tulajdonságú marad, és Eladó hirdetése alapján a termék az Eladó által hirdetett használati célra megfelel vagy megfelel arra a célra, amelyre az azonos fajtájú terméket rendszerint használják, és hogy a termék a megfelelő mennyiségű, mértékű vagy tömegű, illetve, hogy megfelel a jogszabályi követelményeknek.

2. Fogyasztó a termék átvételét követő huszonnégy hónapig érvényesíthet követeléseket a termékhibákért vállalt felelősségből. 

3. A Fogyasztónak ajánlott a terméket az átvétele után átnézni, és meggyőződni a minőségéről, tulajdonságairól és mennyiségéről.

4. Ha a termék nem rendelkezik az 1. bekezdésében szereplő tulajdonságokkal, de a hiba elhárítható, Fogyasztó jogosult a hiba díjtalan, határidőre és megfelelő elhárítására. Eladó köteles a hibát haladéktalanul elhárítani. Fogyasztó a hibaelhárítás helyet a termék cseréjét is kérheti, vagy, ha a hiba a termék csak bizonyos részét érinti, kérheti annak a résznek a cseréjét, ha ezzel nem keletkezik Eladónak aránytalanul magas költsége tekintettel a termék árára vagy a hiba súlyosságára. Eladó a hibaelhárítás helyett a terméket hibátlan termékre is cserélheti, ha ez Fogyasztónak nem okoz súlyosabb nehézségeket.

5. Ha olyan hibáról van szó, amely nem hárítható el, és akadályozza, hogy a termék hibátlan termékként tovább használható legyen, Fogyasztó jogosult az árucserére vagy Elállhat a szerződéstől. Ezek a jogok akkor is megilletik Fogyasztót, ha ugyan a hiba elhárítható, de a Fogyasztó a hiba kijavítás után ismételt előfordul vagy a nagyobb számú hiba miatt a termék nem használható megfelelően.

6. Ha Fogyasztó nem érvényesíti az új, hibátlan termék beszállítási igényét, csereigényét vagy javítási igényét, és nem is áll el a Szerződéstől, jogosult a megfelelő kedvezmény igénylésére. Fogyasztó jogosult az arányos kedvezményre akkor is, ha elháríthatatlan hibáról van szó.

7. Ha az alacsonyabb áron eladott termék vagy a használt termék olyan hibákkal rendelkezik, amelyekért Eladó vállalja a felelősséget, Fogyasztó az árucserének a jogai helyett a termék árának megfelelő kedvezményére jogosult.

8. Fogyasztó a termékhibák iránti felelősségből eredő igényeit Eladóval szemben a következők szerint érvényesítheti:

8.1 a reklamáció elküldésével vagy a reklamáció és a hibás termék személyes átadásával Eladó székhelyének címén, a reklamáció és a hibás termék Eladó bármelyik fizikai boltjában történő átadásával vagy a reklamáció elküldésével az info@namaximum.hu e-mail címre. A hibaleírással együtt Fogyasztó közli Eladóval, milyen igényt választott. A választását nem jogosult Eladó engedélye nélkül utólag módosítani. Ez nem érvényes, ha Fogyasztó olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak minősül. 

8.2 a reklamáció elküldésével vagy a reklamáció és a hibás termék személyes átadásával Eladó partnerének az RJ Trading, s.r.o. (székhelye: Božčická 13/5, 09413 Dlhé Klčovo) társaság. A hibaleírással együtt Fogyasztó közli Eladóval, milyen igényt választott. A választását nem jogosult Eladó engedélye nélkül utólag módosítani. Ez nem érvényes, ha Fogyasztó olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak minősül. Ha Fogyasztó él a reklamáció ezen a formájával, a reklamáció elküldésével Eladó partnerének Fogyasztó elfogadja azt, hogy ez a partner csatlakozzon Eladó Kötelezettségéhez a Szerződéstől való elállás és a visszaadott termék átvételére.

9. A reklamációra átadott árunak higiéniai okokból tisztának kell lennie, ellenkező esetben Eladó indokoltan visszautasíthatja a reklamációt.

10. Eladó a jótállási jegy helyett vételi bizonylatot állít ki.

11. Eladó Fogyasztó kérésére írásbeli igazolást állít ki a hibás teljesítésből eredő kötelezettségeiről a törvényben meghatározott mértékben.

12. Eladó Fogyasztónak írásban igazolja, mikor következett be Fogyasztó igényének érvényesítése, továbbá a javítások végrehajtását és a reklamáció tartalmát képező javítási időt, és hogy Fogyasztó a reklamáció melyik ügyintézését választotta. A reklamáció ügyintézésekor Eladó Fogyasztónak írásban igazolja vissza a reklamáció ügyintézésének dátumát és módját, esetleg igazolást állít ki a javítás végrehajtásáról és javítás időtartamáról, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklásáról.

13. Eladó azonnal, indokolt esetben 3 napon belül dönt a reklamációról, illetve, ha a hiba elbírálása a termék műszaki értékelését igényli, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül, ha Eladó és Fogyasztó nem állapodnak meg hosszabb határidőről.

14. A reklamált termék Eladónak történő elküldésének költségeit Eladó Fogyasztónak csak akkor fizeti ki, ha a reklamációt megalapozottnak ítéli.

15. Ha a reklamációt új termék leszállításával intézik, az új termék Fogyasztónak történő leszállítása pillanatában a hibás termék tulajdonjoga átkerül Eladóra. Ha a reklamációt a Fogyasztónak nyújtott megfelelő kedvezménnyel intézik, vagy Fogyasztó eláll a Szerződéstől, Eladó a megfelelő pénzösszeget banki átutalással adja vissza Fogyasztó bankszámlájára, vagy arra a bankszámlára, amelyet Fogyasztó Eladóval közölt. Ha a banki átutalás nem lehetséges, a pénzeszközöket Fogyasztónak postai utalvány formájában Fogyasztó címére küldik el. A kivételekről indokolt esetben Eladó ügyfélszolgálata jogosult megállapodást kötni.

16. Az ajándékokra és más teljesen díjtalanul nyújtott teljesítésekre nem érvényesíthetők a termékhibából eredő felelősségből következő fogyasztói igények. Eladó nem felel a hibákért, ha a szerződő felek alacsonyabb áról állapodtak meg.