Kereskedelmi feltételek

ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK

ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

Bevezető figyelmeztetés

Az RJ Trading s.r.o. társaság ezúton figyelmeztet arra, hogy az aloldal, illetve a dokumentum „A” részét az általános kereskedelmi feltételek képezik, amelyek szabályozzák a www.namaximum.hu webáruházban történő vásárlás feltételeit, és amelyekkel eladó bejelentési kötelezettségének tesz eleget a fogyasztó felé. Az aloldal, illetve a dokumentum alább található „B” részét az adatvédelmi feltételek képezik. Ennek a résznek a révén eladó bejelentési kötelezettségének tesz eleget az érintett személyek felé, akik a webáruházban átadják a személyes adataikat az áruvásárlással, a hírlevélre történő feliratkozással, a webáruházban történő regisztrációval, stb. kapcsolatban.

„A” rész: ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK

I. Fogalommagyarázat

A jelen kereskedelmi feltételekben használt fogalmak magyarázata:

1. „Eladó“ – az RJ Trading s.r.o. (székhelye: Božčická 13/5, 094 13 Dlhé Klčovo, Szlovák Köztársaság, közösségi adószáma: SK2023703121, cégjegyzés: Eperjesi Városi Bíróság cégjegyzéke, részleg: Sro, cégjegyzékszám: 27480/P) társaság, e-mail cím: info@namaximum.hu, telefonszám: +36 21 200 0096 . Eladó az adásvételi szerződés létesítésekor és teljesítésekor a jelen kereskedelmi feltételek szerint a vállalkozói tevékenysége keretében;

2. „Vevő” – az Eladóval történő szerződéskötés iránt érdeklődő személy, vagy aki az Eladóval a www.namaximum.hu webáruház révén adásvételi szerződést köt;

3. „Fogyasztó” – az a Vevő, aki Eladóval kötött adásvételi szerződés létesítésekor és teljesítésekor nem a saját foglalkozása körében, kereskedelmi vagy vállalkozási tevékenysége tárgyában jár el;

4. „Regisztrált felhasználó” – a webáruházban regisztrált személy az on-line regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások használata céljából;

5. „Szerződő felek” – Eladó és Vevő;

6. „Szerződés” – Eladó és Vevő között létrejött adásvételi szerződés a www.namaximum.hu webáruház révén;

7. „Webáruház” – a www.namaximum.hu internetes honlapon üzemeltetett internetes áruház.

II. Bevezető rendelkezések

1. A jelen kereskedelmi feltételek az Eladó által kínált termékek adásvételi szerződésének megkötésére vonatkoznak az elektronikus hírközlő eszközök révén a Webáruházban, és az így megkötött Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2. Ha Eladó és Vevő közötti írásbeli megállapodásban vagy a törvényben nem került meghatározásra másként, Eladó és Vevő közötti viszonyokra a jelen kereskedelmi feltételek érvényesek. A szerződő felek a Szerződés létesítése előtt az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) 6. cikke 2. bekezdése értelmében megállapodtak, hogy a jelen kereskedelmi feltételekkel nem szabályozott kérdéseket a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező jogszabályok és törvények (a továbbiakban „Meghatározó jogrend”) szabályozzák. Ha Vevő egyben a Fogyasztó is, és a jelen kereskedelmi feltételekben és Meghatározó jogrendben szereplő bizonyos kötelezettségeire és jogaira a hazai jogrendje szerint eltérő szabályozások érvényesek, a Vevő számára előnyösebb jogi szabályozások kerülnek alkalmazásra.

III. Áru

1. A Webáruház internetes felülete tartalmazza az Eladó által eladásra kínált termékről szóló információkat, ideértve ezek főbb tulajdonságait, árait, fizetési lehetőségeit, szállítási lehetőségeit és a konkrét termékre vonatkozó további információkat.

2. A Webáruházban szereplő termék ára áfával és minden kapcsolódó költséggel együtt érvényes. A termék vételára addig marad érvényes, amíg az adott terméknél a Webáruházban ott szerepel.

3. Ha a Webáruházban az adott terméknél két ár is szerepel, amelyek közül az egyik át van húzva, az áthúzott ár csak tájékoztató jellegű, és a vételár a nem áthúzott alacsonyabb ár.

4. A terméknél a Webáruházban szereplő információk, például a termékleírás, a specifikáció, a fotók, stb. az Eladónak hozzáférhető információkat tartalmazza ezek közzétételekor, ugyanakkor a termék a valóságban bizonyos módon mérsékelten eltérhet ezektől az információktól. Eladó fenntartja a termékleírás végrehajtott kisebb mértékű módosítások végrehajtását a leírás és a valóság összhangba hozása céljából.

5. A termék Webáruházban szereplő kínálatai időben és mennyiségben korlátozottak, ahogyan az a konkrét esetekben a terméknél a Webáruházban vagy Eladó marketing akciót érintő reklámokban szerepel.

6. Eladó fenntartja a jogot a konkrét termék egy Vevő által megvalósuló maximális vásárlási számának korlátozására, mégpedig az összes Vevő igazságos vásárlási lehetőségének biztosítása érdekében.

IV. Információk a Szerződés megkötése előtt, és a Szerződés megkötésének menete

1. A Szerződés megkötése előtt Eladó a következő információkat közli Fogyasztóval:

1.1. a lehetséges fizetési módon a jelen kereskedelmi feltételek VI. cikkében szerepelnek, az áruszállítási módok a jelen kereskedelmi feltételek V. cikkében szerepelnek,

1.2. az áruszállításra csak a jelen kereskedelmi feltételek III. cikkében szereplő korlátozások érvényesek,

1.3. az áruszállítási költségek a jelen kereskedelmi feltételek V. cikkében szerepelnek,

1.4. a jótállásról és a hibás teljesítésből eredő jogokról, valamint ezeknek a jogoknak az érvényesítésére vonatkozó további feltételek a jelen kereskedelmi feltételek VIII. cikkében szerepelnek,

1.5. A szerződés nem határozatlan időre szó, és nem tárgya az ismételt teljesítés,

1.6. Fogyasztó nem köteles a Szerződés megkötése előtt semmilyen előleget vagy hasonló díjat kifizetni; Ez nem érinti a Vevő lehetőségét a vételár és a szállítási költségek on-line bankkártyás fizetéssel történő kifizetésére a jelen kereskedelmi feltételek VI. cikke értelmében,

1.7. a távközlési eszközök használatának költségeit, amely révén a Szerződés létrejött, teljes mértékben a Vevő fizeti, ugyanakkor ezeknek a költsége a távközlési szolgáltatások szolgáltatójának feltételei függvénye, amelyet Vevő a Szerződés létesítésekor használ. Eladó részéről nem számlázható semmilyen utólagos költség a távközlési eszközök használatáért.

1.8. a Szerződéstől való elállásról és a Szerződéstől való elállás formanyomtatványáról szóló bővebb információk a jelen kereskedelmi feltételek VII. cikkében szerepelnek,

1.9. a Szerződéstől való elállás esetén Fogyasztó viseli az áruvisszaadás minden költségét, a jelen kereskedelmi feltételek VII. cikke értelmében,

1.10. Fogyasztó a panasza peren kívüli ügyintézésével az info@namaximum.hu e-mail címen fordulhat Eladóhoz, továbbá panasszal élhet Eladó viselkedésével szemben a fogyasztóvédelmi ügyekben illetékes állami felügyeleti szervnél, illetve a Magyarországi Békéltető Testületeknél (https://bekeltetes.hu/).

1.11. Eladó sem a Fogyasztóval sem a Regisztrált felhasználóval szemben nem köteles semmilyen viselkedési kódex betartására.

2. A jelen kereskedelmi feltételek magyar nyelven készültek. Az Eladó és Vevő közötti adásvételi Szerződés magyar nyelven létesül.

3. Azzal, hogy Vevő elküldi a Webáruház révén a megrendelését, elfogadja a Szerződés elektronikus hírközlési eszköz használatával történő megkötését.

4. A Szerződés megkötésére vonatkozó műszaki lépések:

4.1. A Webáruház címének megadása után a böngészőben Vevőnél megjelenik az árukínálat, majd Vevő kiválaszthatja a konkrét terméket;

4.2. Miután Vevő kiválasztotta a konkrét terméket Eladó kínálatából, megjelennek a termék részletes információi;

4.3. Vevő kiválasztja az igényelt mennyiséget, és behelyezi a terméket az elektronikus bevásárlókosárba a „Megvásárol” gombra kattintva. Az elektronikus bevásárlókosárhoz Vevő a vásárlás során bármikor hozzáférhet a kosarat ábrázoló ikonra kattintva;

4.4. A kosarat ábrázoló ikonra kattintással a Vevőnek lehetősége van a kiválasztott termékek áttekintésére az elektronikus bevásárlókosárba helyezett minden tételnél, továbbá ellenőrizheti a mennyiséget, a becsült szállítási időt, az termék árát és a tételek összegéből és a szállítási díjból álló teljes árat. Vevőnek lehetősége van ellenőrizni a bevásárló kosár tartalmát, vagyis, ha valamelyik terméket ki szeretné cserélni vagy el szeretné távolítani, az adott lépésben megteheti ezt, esetleg visszatérhet a Webáruházba a „Vissza az áruházba” gomb segítségével;

4.5. Ha Vevő elfogadja a megrendelés tartalmát, kitölti a kereszt- és vezetéknevét, a kézbesítési címét, a telefonszámát és az e-mail címét. Vevő köteles a nyomtatványban csillaggal megjelölt mezők kitöltésére. Ezeknek az adatoknak a hiányában a megrendelés nem küldhető el. A Vevő köteles a fizetési módot kiválasztani, számlára utalással, on-line bankkártyával vagy postai utánvéttel. Vevő a megfelelő mező bejelölésével igazolja, hogy megismerte a jelen kereskedelmi feltételeket, amelyek az adott helyről a „Kereskedelmi feltételek” hivatkozásra kattintva érhetők el, továbbá megismerte a Szerződés megkötése előtt a jelen cikk 1. bekezdésében szereplő információkat, és kiválasztja vagy engedélyezi az üzleti hírlevelek küldését az e-mail címére. Vevő egyúttal kiválaszthatja a vásárlás módját a Webáruház regisztrált felhasználójaként vagy új felhasználóként regisztrálhat a Webáruházba;

4.6. Ha Vevő nem kéri a megrendelése és a megadott adatai további módosítását, a „Fizetés” gombra, illetve a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva befejezi a megrendelési folyamatot abban a tudatban, hogy a megrendelés része a megrendelt termék és az ehhez kapcsolódó szállítási költségek kifizetésének része. A Vevő által a megrendelésben megadott adatokat Eladó teljesnek és helyesnek tekinti;

4.7. A megrendelés elküldése után Vevőt automatikusan átirányítják az on-line bankkártyával történő fizetést lehetővé tevő internetes honlapra;

4.8. Eladó és Vevő között létrejött Szerződés a Vevő megrendelésének Eladó általi megerősítése pillanatában minősül érvényesnek.

5. Ha Vevő a megrendelésében bármilyen igényt vagy megjegyzést közöl, ez a megjegyzés vagy igény nem válik a Szerződés részévé, és az Eladóval szemben nem minősül kötelező érvényűnek.

6. Eladó haladéktalanul a Szerződéskötés után elküldi Vevőnek a vásárlási bizonylatot és a Szerződés létrejöttéről szóló igazolást. A Szerződés létrejöttéről szóló igazolás elválaszthatatlan részét képezik Eladó kereskedelmi feltételei. Vevő elfogadja, hogy a Szerződés létrejöttéről szóló igazolást elektronikus formában állítsák ki és küldjék el, amivel Eladó mentesül a papíralapú igazolás Vevőnek történő elküldése kötelezettsége alól. Ha Vevő megrendelésének elektronikus feldolgozásakor az elektronikus rendelési rendszerben hiba történik, aminek következtében az így elküldött Szerződésváltozat nem egyezik meg Vevő megrendelésével, Eladó köteles Vevőnek egy javító e-mailben elküldeni a Szerződés helyes változatát azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Szerződés javított változatáról van szó és az előző Szerződés érvénytelen, mert hiba történt az elektronikus rendszerben.

7. Eladó a létrejött Szerződéseket és a kézbesített megrendeléseket elektronikus formátumban tárolja a törvényben meghatározott időszakig. Eladó nem teszi lehetővé az archivált Szerződésekhez való hozzáférést semmilyen további személynek. Eladó lehetővé teszi Fogyasztónak az Eladóval kötött Szerződéshez való hozzáférést, ha ezt Fogyasztó írásban kéri az info@namaximum.hu címre küldött e-mailjével. Ebben az e-mailban a Fogyasztó az igényelt Szerződést köteles egyértelműen azonosítani, legalább a létesítés dátumával, az adásvétel tárgyával és a vonatkozó megrendelés számával.

8. Ha a Szerződés tárgyát képező konkrét áru már nem készül, nem szállítható, nincs raktáron vagy véletlenül megsérül a szállításra előkészítéskor, Eladó jogosult a Szerződéstől való elállásra (vagyis a megrendelés sztornózására), mégpedig a létrejöttétől számított 7 napon belül. Erről Vevőt köteles haladéktalanul tájékoztatni. Ha Vevő már kifizette a konkrét termék vételárát vagy annak egy részét, ezt a részt visszautalják Vevőnek.

9. Vevő a szállított termék tulajdonjogát a vételár és a termék szállítási díjának hiánytalan kifizetésével szerzi meg.

V. Szállítási feltételek és a termék szállítási költségei

1. A termék a Vevő által a megrendeléskor kézbesítési címként megjelölt címre kerül elküldésre.

2. A termék személyes átvétele Eladónál nem lehetséges.

3. A termék a megrendelésben szereplő fuvarozó révén kerül elküldésre. Eladó nem teszi lehetővé a termék más áruszállító révén történő elküldését.

4. Az áruszállítási költségeket csak a szállítási költségek és az esetleges postai utánvét költségei teszik ki. A szállítási költségeket Vevő fizeti.

5. Ha a konkrét terméknél nem szerepel szállítási határidő, érvényes, hogy Eladó a megrendelt árut legkésőbb a Szerződés létrejöttétől 30 napon belül köteles leszállítani. Ha Vevő különböző szállítási határidővel rendelkező terméket rendel egyetlen megrendelés keretében, a szállítási határidő megegyezik a hosszabb szállítási határidővel.

6. Vevő megismerte azt, hogy kivételes esetekben meghosszabbodhat a szállítási határidő a keletkezett előre nem látható okok miatti késéssel, amelyet Eladó nem befolyásolhatott.

7. Az áru elküldéséről Eladó e-mailben tájékoztatja Vevőt a megrendelés kitöltésekor megadott e-mail címen.

8. Miután Eladó átadta a terméket szállításra, a Vevő utólagos igényei alapján keletkezett bármilyen további szállítási költségeket, például a Vevő szállítási címének megváltozása, Vevő köteles fizetni. Ha Vevő nem veszi át a terméket a kézbesítéskor, és ismételt kézbesítést követel, az ismételt kézbesítés költségei is Vevőt terhelik.

9. A termék átvételének Vevő részéről történő indokolatlan visszautasítása esetén Eladó jogosult a keletkezett kárral szemben érvényesíteni kártérítési igényét.

10. Vevőnek ajánlott a termék átvételekor a küldemény állapotának megtekintése, és a látható sérülésnyomok esetén (felszakadt, deformálódott, stb. csomagolás) a küldemény átvételét visszautasíthatja.

VI. Fizetési feltételek

1. Vevő a termék vételárát és a szállítási költségeit a Webáruházban a megrendelés teljesítése előtt felajánlott lehetőségek egyikének kiválasztásával fizetheti ki:

1.1. Banki átutalással Eladó bankszámlájára;

1.2. On-line bankkártyás fizetéssel;

1.3. Készpénzben vagy bankkártyával a termék átvételekor, ha a bankkártyás fizetést a csomagküldő futár lehetővé teszi.

2. A Szerződés megkötésével Vevő egyetért azzal, hogy a számla vagy a megrendelt és megvásárolt Termékért a számlát helyettesítő bizonylatot Eladó kizárólag elektronikus formában adja át (elektronikus számla), mégpedig a Vevő által a megrendeléskor megadott e-mail címre küldve.

VII. Elállás a Szerződéstől

1. Fogyasztó elállhat a Szerződéstől indoklás nélkül a Szerződés megkötésének pillanatától egészen a termék futártól történő átvételétől számított tizennégy napon belül, esetleg, ha a Szerződés tárgya több áru vagy több rész szállítása, az utolsó termék vagy rész futár által történő leszállítását követő tizennégy napon belül.

2. Fogyasztó Szerződéstől való elállása a termék díjtalan kölcsönzéseként értelmezhető. Fogyasztó felelősséget vállal Eladóval szemben a termék értékcsökkenéséért, amely az adott termék jellegére és tulajdonságaira való tekintettel ennek a terméknek kezelésével keletkezett.

3. Fogyasztó nem állhat el az Áruszállítási Szerződéstől a következő esetekben, a zárt csomagolásban lévő termék átadásától, amely az egészségügyi és higiéniai okok miatt nem alkalmatlan a visszaküldésre, és a védőcsomagolása a leszállítás után sérült, továbbá a fogyasztásra szolgáló termék részleges elfogyasztása esetén.

4. Fogyasztó még azelőtt állhat el a Szerződéstől, mielőtt a megrendelt árut elküldték részére. Ilyen esetben Fogyasztó elkerülheti a termék Eladónak történő visszaadása költségeit, amelyet egyébként Fogyasztó visel.

5. A Szerződéstől való elállást Fogyasztó a következő módon valósíthatja meg:

5.1 a Szerződéstől való elállás írásbeli változatának elküldése vagy személyes átadása Eladó székhelycímére vagy az elállásról szóló értesítés átadása Eladó bármelyik fizikai boltjában. A Szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell legalább a Fogyasztó keresztnevét és vezetéknevét, utcanevét, házszámát, postai irányítószámát, helységét, a Szerződés létrejöttének dátumát, a megrendelés számát, annak mértékét, amelyben Fogyasztó eláll a Szerződéstől, és a pénzösszeg visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot. A Szerződéstől való elálláshoz Fogyasztó használhatja a jelen kereskedelmi feltételekhez csatolt „Szerződéstől való elállás formanyomtatványa” nyomtatványt is,

5.2. a Szerződéstől való elállás írásbeli változatának elküldése vagy személyes átadása Eladó partnerének címére (GLS cím): RJ Trading, s.r.o. (székhelye: Božčická 13/5, 09413 Dlhé Klčovo) társaság. A Szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell legalább a Fogyasztó keresztnevét és vezetéknevét, utcanevét, házszámát, postai irányítószámát, helységét, a Szerződés létrejöttének dátumát, a megrendelés számát, annak mértékét, amelyben Fogyasztó eláll a Szerződéstől, és a pénzösszeg visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot. A Szerződéstől való elálláshoz Fogyasztó használhatja a jelen kereskedelmi feltételekhez csatolt „Szerződéstől való elállás formanyomtatványa” nyomtatványt is,

Ha Fogyasztó él a Szerződéstől való elállás jogával, a Szerződéstől való elállás Eladó partnerének történő kézbesítésével vagy átadásával Fogyasztó elfogadja azt, hogy ez a partner csatlakozott Eladó Kötelezettségéhez a Szerződéstől való elállás és a visszaadott termék átvételére.

6. Ha Fogyasztó teljesen vagy részlegesen eláll a Szerződéstől, köteles a Szerződéstől való elállással kapcsolatos terméket visszaküldeni Eladónak az RJ Trading, s.r.o. (székhelye: Božčická 13/5, 09413 Dlhé Klčovo, Szlovák Köztársaság) címre, illetve köteles az ilyen terméket átadni a GLS futárnak, vagy Eladó partnerének az előző bekezdés szerint, felesleges halasztás nélkül, legkésőbb a Szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül.

7. Az áru visszaadásának költségeit és az Eladó ezzel kapcsolatos egyéb költségei teljes mértékben Fogyasztót terhelik.

8. Eladó a Fogyasztónak visszafizeti az összes pénzeszközt, amelyet Fogyasztó neki nyújtott, vagyis a Szerződéstől való elállással érintett termék vételárát, az áruszállítási költségeket haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül. Ha a Szerződés tárgyát több termék vagy termékdarabok képezték, és Fogyasztó a Szerződéstől csak bizonyos termékek tekintetében állt el, Eladó Fogyasztónak csak ebben a mértékben téríti vissza a költségeket, de nem téríti vissza a fennmaradó áruk tekintetében a költségeket, amelyekkel kapcsolatban Fogyasztó nem állt el a Szerződéstől.

9. Eladó nem köteles visszaadni a Szerződéstől való elállással érintett termék vételárát, sem az áruszállítási költségeket annál korábban, mielőtt Fogyasztó visszaadta volna a terméket.

10. A Vevő esetleges kedvezmény kuponjainak beszámítása Eladó egyoldalú jogi művelete. Ha Vevő olyan termékkel kapcsolatban áll el a Szerződéstől, amelyre teljesen vagy részlegesen kedvezménykupont érvényesített, nem jogosult a kedvezménykupon pénzben vagy más formában történő visszafizetésére. Vevő a Szerződéstől való érvényes elálláskor mindig csak a valóban kifizetett vételár és az áruszállítási költségek erejéig jogosult a visszafizetésre.

11. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a termékkel együtt ajándékokat is kapott, az Eladó és Vevő között feltételhez szabott ajándékozási szerződés jött létre, vagyis, ha Vevő él a Szerződéstől való elállás jogával, az ajándékozási Szerződés érvényét veszti, és Vevő a termékkel együtt a Szerződés tárgyát képező termékkel együtt az ajándékot is köteles visszaadni, ideértve mindent, amivel előnyre tett szert. Ha ezek az ajándékok nem kerülnek vissza, ezek értékét Vevő indokolatlan előnyszerzésének minősítik. Ha az indokolatlan előnyszerzés tárgyának kiadása nem lehetséges, Eladó jogosult az ajándékok értékével azonos árú pénzbeli kártérítésre.

12. Ha a visszaadott ajándék értéke a termékkel annak rendeltetése szerinti módon történő kezelésével ellentétes kezelés esetén csökkent, Eladó Vevővel szemben kártérítési igénnyel élhet. Ilyen esetben Eladó köteles a keletkezett kárt bizonyítani.

13. A szerződő felek a Szerződés megkötésével megállapodtak abban, hogy amennyiben érvényes a Szerződéstől való elállás, a Vevőnek a pénzeszközök banki átutalással Eladóval közölt bankszámlára kerülnek kifizetésre. Ha ez a mód nem lehetséges, különösen a Vevő által közölt hibás bankszámlaszám miatt, a pénzeszközök vevőnek Vevő címére küldött postai utalvány formájában kerülnek visszafizetésre. Ha Vevő személyesen adja vissza a terméket Eladó fizikai boltjában, a pénzeszközt készpénzben kapja vissza.

14. A szerződő felek a Szerződés megkötésével megállapodtak abban, hogy Eladó a következő feltételek esetén jogosult a Szerződéstől való elállásra. Ha Vevő a termék fizetési módjául a postai utánvétes fizetési módot választotta, Eladó jogosult a Szerződéstől elállni, ha Vevő nem veszi át a megrendelt árut megfelelően és időben, vagy ha a megrendelt árut visszaadja Eladónak a Vevőnek történő ismételt sikertelen kézbesítés kísérlet után. Eladó kártérítési igénnyel léphet fel Vevővel szemben a szállítási költségek megtérítésére, amelyek Eladónak a megrendelt áru sikertelen kézbesítésével keletkeztek.

15. Ha Vevő a vételár bankkártyás fizetését választotta, Eladó jogosult elállni a Szerződéstől, ha nem kapja meg Vevőtől a megrendelt termék vételárát a Szerződés létrejöttétől számított egy napon belül.

16. Az Eladó Szerződéstől való érvényes elállásának minősül az elállásról szóló értesítő Vevőnek történő kézbesítésével e-mail formájában Vevő e-mail címére.

VIII. Kárfelelősség és szavatosság

1. Eladó felelősséget vállal azért, hogy a termék a Fogyasztó által történő átvételekor és az azt követő 24 hónapon keresztül, vagyis a vállalt szavatossági idő alatt hibamentes lesz. Eladó különösen azért vállalja a felelősséget, hogy a termék Fogyasztó által történő átvételekor és azt követő 24 hónapon át a Szerződő felek által megállapodott minőségű és tulajdonságú marad, ilyen megállapodás hiányában, az Eladó által leírt vagy Fogyasztó által a termék jellegére való tekintettel az elvárt minőségű és tulajdonságú marad, és Eladó hirdetése alapján a termék az Eladó által hirdetett használati célra megfelel vagy megfelel arra a célra, amelyre az azonos fajtájú terméket rendszerint használják, és hogy a termék a megfelelő mennyiségű, mértékű vagy tömegű, illetve, hogy megfelel a jogszabályi követelményeknek.

2. Fogyasztó a termék átvételét követő huszonnégy hónapig érvényesíthet követeléseket a termékhibákért vállalt felelősségből.

3. A Fogyasztónak ajánlott a terméket az átvétele után átnézni, és meggyőződni a minőségéről, tulajdonságairól és mennyiségéről.

4. Ha a termék nem rendelkezik a jelen kereskedelmi feltételek jelen cikkének 1. bekezdésében szereplő tulajdonságokkal, de a hiba elhárítható, Fogyasztó jogosult a hiba díjtalan, határidőre és megfelelő elhárítására. Eladó köteles a hibát haladéktalanul elhárítani. Fogyasztó a hibaelhárítás helyet a termék cseréjét is kérheti, vagy, ha a hiba a termék csak bizonyos részét érinti, kérheti annak a résznek a cseréjét, ha ezzel nem keletkezik Eladónak aránytalanul magas költsége tekintettel a termék árára vagy a hiba súlyosságára. Eladó a hibaelhárítás helyett a terméket hibátlan termékre is cserélheti, ha ez Fogyasztónak nem okoz súlyosabb nehézségeket.

5. Ha olyan hibáról van szó, amely nem hárítható el, és akadályozza, hogy a termék hibátlan termékként tovább használható legyen, Fogyasztó jogosult az árucserére vagy Elállhat a szerződéstől. Ezek a jogok akkor is megilletik Fogyasztót, ha ugyan a hiba elhárítható, de a Fogyasztó a hiba kijavítás után ismételt előfordul vagy a nagyobb számú hiba miatt a termék nem használható megfelelően.

6. Ha Fogyasztó nem érvényesíti az új, hibátlan termék beszállítási igényét, csereigényét vagy javítási igényét, és nem is áll el a Szerződéstől, jogosult a megfelelő kedvezmény igénylésére. Fogyasztó jogosult az arányos kedvezményre akkor is, ha elháríthatatlan hibáról van szó.

7. Ha az alacsonyabb áron eladott termék vagy a használt termék olyan hibákkal rendelkezik, amelyekért Eladó vállalja a felelősséget, Fogyasztó az árucserének a jogai helyett a termék árának megfelelő kedvezményére jogosult.

8. Fogyasztó a termékhibák iránti felelősségből eredő igényeit Eladóval szemben a következők szerint érvényesítheti:

8.1 a reklamáció elküldésével vagy a reklamáció és a hibás termék személyes átadásával Eladó székhelyének címén, a reklamáció és a hibás termék Eladó bármelyik fizikai boltjában történő átadásával vagy a reklamáció elküldésével az info@namaximum.sk e-mail címre. A hibaleírással együtt Fogyasztó közli Eladóval, milyen igényt választott. A választását nem jogosult Eladó engedélye nélkül utólag módosítani. Ez nem érvényes, ha Fogyasztó olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak minősül.

8.2 a reklamáció elküldésével vagy a reklamáció és a hibás termék személyes átadásával Eladó partnerének az RJ Trading, s.r.o. (székhelye: Božčická 13/5, 09413 Dlhé Klčovo) társaság. A hibaleírással együtt Fogyasztó közli Eladóval, milyen igényt választott. A választását nem jogosult Eladó engedélye nélkül utólag módosítani. Ez nem érvényes, ha Fogyasztó olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak minősül. Ha Fogyasztó él a reklamáció ezen a formájával, a reklamáció elküldésével Eladó partnerének Fogyasztó elfogadja azt, hogy ez a partner csatlakozzon Eladó Kötelezettségéhez a Szerződéstől való elállás és a visszaadott termék átvételére.

9. A reklamációra átadott árunak higiéniai okokból tisztának kell lennie, ellenkező esetben Eladó indokoltan visszautasíthatja a reklamációt.

10. Eladó a jótállási jegy helyett vételi bizonylatot állít ki.

11. Eladó Fogyasztó kérésére írásbeli igazolást állít ki a hibás teljesítésből eredő kötelezettségeiről a törvényben meghatározott mértékben.

12. Eladó Fogyasztónak írásban igazolja, mikor következett be Fogyasztó igényének érvényesítése, továbbá a javítások végrehajtását és a reklamáció tartalmát képező javítási időt, és hogy Fogyasztó a reklamáció melyik ügyintézését választotta. A reklamáció ügyintézésekor Eladó Fogyasztónak írásban igazolja vissza a reklamáció ügyintézésének dátumát és módját, esetleg igazolást állít ki a javítás végrehajtásáról és javítás időtartamáról, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklásáról.

13. Eladó azonnal, indokolt esetben 3 napon belül dönt a reklamációról, illetve, ha a hiba elbírálása a termék műszaki értékelését igényli, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül, ha Eladó és Fogyasztó nem állapodnak meg hosszabb határidőről.

14. A reklamált termék Eladónak történő elküldésének költségeit Eladó Fogyasztónak csak akkor fizeti ki, ha a reklamációt megalapozottnak ítéli.

15. Ha a reklamációt új termék leszállításával intézik, az új termék Fogyasztónak történő leszállítása pillanatában a hibás termék tulajdonjoga átkerül Eladóra. Ha a reklamációt a Fogyasztónak nyújtott megfelelő kedvezménnyel intézik, vagy Fogyasztó eláll a Szerződéstől, Eladó a megfelelő pénzösszeget banki átutalással adja vissza Fogyasztó bankszámlájára, vagy arra a bankszámlára, amelyet Fogyasztó Eladóval közölt. Ha a banki átutalás nem lehetséges, a pénzeszközöket Fogyasztónak postai utalvány formájában Fogyasztó címére küldik el. A kivételekről indokolt esetben Eladó ügyfélszolgálata jogosult megállapodást kötni.

16. Az ajándékokra és más teljesen díjtalanul nyújtott teljesítésekre nem érvényesíthetők a termékhibából eredő felelősségből következő fogyasztói igények. Eladó nem felel a hibákért, ha a szerződő felek alacsonyabb áról állapodtak meg.

IX. A fogyasztói viták alternatív megoldásai

Fogyasztó jogosult Eladóhoz panasszal fordulni akkor, ha nem elégedett azzal a módszerrel, amellyel Eladó a reklamációját kezelte, vagy ha úgy véli, hogy Eladó megsértette a jogait. Ha Eladó Fogyasztó kérelmére elutasító választ ad, vagy az elküldésétől számított 30 napon belül nem ad választ, Fogyasztó indítványt nyújthat be a vita alternatív rendezésének kezdeményezésére (a továbbiakban „VAR”). A VAR csak Szerződésből eredő Eladó és Fogyasztó között felmerülő, a jelen Szerződéssel kapcsolatos megoldás lehet, kivéve a Szlovák Köztársaság 2015. évi 391. törvény 1.§ (4) bekezdése szerinti vitákat, amelyek értéke nem haladja meg a 20 EUR összeget. A VAR indítványa a VAR alanyához kerül benyújtásra az idézett törvény 3.§-a értelmében, amely a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, az erre meghatározott platform vagy formanyomtatvány segítségével, amelynek mintájául az idézett törvény 1. sz. melléklete szolgál. A VAR-ének további alanyai a http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 honlapon szereplő jegyzékben találhatók. A VAR alanya a Fogyasztótól követelheti a VAR kezdeményezésért járó költségei megtérítését, de legfeljebb 5 EUR + áfa nagyságig. Ha a VAR több alany is illetékes, a Fogyasztó joga annak kiválasztása, melyikükhöz nyújtja be az indítványt. A VAR kívül Vevő panaszával fordulhat a helyileg és tárgyban illetékes általános bírósághoz is. A VAR platformja elérhető a következő honlapon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

X. Regisztráció a Webáruházban

1. A Webáruház látogatója a megrendelése keretében vagy a megrendelés nélkül is regisztrálhat a Webáruházban, és ezzel Regisztrált felhasználó lehet.

2. A Webáruházban történő Regisztráció feltétele a regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtásáról szóló díjtalan szerződés megkötése. A szolgáltatások tartalmazzák a Webáruházban történő felhasználói fiók létrehozását, a megrendelések kezelésének lehetőségét on-line formában, továbbá a jövőbeli vásárlások lehetőségét a kapcsolattartó adatok ismételt megadása nélkül, a vásárlási előzmények figyelésének lehetőségét, és a kedvezmények megszerzésének lehetőségét Eladó hűségprogramja keretében, vagyis azoknak a szolgáltatásoknak a lehetőségét, amelyek regisztráció nélkül nem hozzáférhetők. A regisztrált felhasználót csak a távközlési eszközök használatának díja terheli, amelyet a Webáruházba történő belépéshez és regisztrációhoz használ.

3. A Webáruházban történő regisztráció esetleges komplikációit és a felhasználói fiókkal történő hibás kapcsolatot a Regisztrált felhasználó bejelentheti Eladónak, aki azonban nem felelős azért, hogy a rendszer, tehát a felhasználói fiók folyamatosan elérhető lesz, elsősorban a szükséges frissítések és a szoftveres/hardveres felszerelés szükséges javításai miatt.

4. A Regisztrált felhasználó felhasználói fiókját bejelentkezési e-mail cím és jelszó védi. A bejelentkezési e-mail cím és jelszó biztonságáért és felvesztéséért, illetve az ezzel való visszaélésekért Regisztrált felhasználó a felelős.

5. A Regisztrált felhasználó a Webáruházban regisztrált felhasználói fiókját bármikor korlátlanul megszüntetheti, vagyis elállhat a fent felsorolt szolgáltatásokra kötött szerződéstől. A felhasználói fiókot a Regisztrált felhasználó kérelmére Eladó is megszüntetheti. A Regisztrált felhasználó jelen kereskedelmi feltételek VII., VIII. és IX. cikke szerinti eljárásai és jogai ugyanúgy érvényesek.

6. Üzemeltető megszüntetheti a Regisztrált felhasználó felhasználói fiókját, ha a Regisztrált felhasználó ezt a fiókot 1 évnél régebb óta nem használja, vagy, ha a Regisztrált felhasználó súlyosan megsérti a jelen feltételekből eredő kötelezettségeit.

7. Ha Regisztrált felhasználó a Webáruház felületén Eladó termékeivel kapcsolatban bármilyen értékelést vagy hozzászólást tesz közzé, érvényes, hogy Regisztrált felhasználó Eladónak díjtalanul engedélyezte a hozzászólás vagy az értékelés kereskedelmi célokra történő közzétételét és további módosítását.

XI Záró rendelkezések

1. Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház használatával és a Szerződés létrejöttével a személyes adatainak kezelése történik, a jelen aloldal, illetve dokumentum B részében szereplő feltételek értelmében.

2. A jelen kereskedelmi feltételek szabadon hozzáférhetők a Webáruház oldalain, és Vevőnek lehetősége van ezek archiválására és másolására, különösen a megfelelő internetes oldal kinyomtatásával, letöltésével és PDF (Portable Dokument Format) fájlformátumba mentésével, vagy a jelen kereskedelmi feltételeket tartalmazó fájlokba mentésével, amelyeket Eladó Vevőnek küld el a Szerződés létrejöttét visszaigazoló e-mail mellékleteként.

3. Eladó fenntartja a kereskedelmi feltételek változtatásának jogát. A módosított feltételeket Eladó a Webáruház honlapján teszi közzé. Vevővel szemben mindig a kereskedelmi feltételek azon változata a kötelező érvényű, amelyet a Szerződéssel együtt e-mail mellékletben megkapott. Ez a rendelkezés nem érinti a kereskedelmi feltételek előző rendelkezésének hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

4. Ha a jelen kereskedelmi feltételek bármelyik része érvénytelenné válik, vagy ellentétbe kerül a Szlovák Köztársaság jogrendjével, a többi rendelkezést az érvénytelen rendelkezés nem érinti.

5. A jelen kereskedelmi feltételek mellékletét képezi a Szerződéstől való elállás nyomtatványa.

6. A jelen kereskedelmi feltételek 2019. december 1-jén lépnek hatályba.

„B” RÉSZ: AZ ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

I. Fogalommagyarázat

A feltételekben használt fogalmak magyarázata:

„Üzemeltető“ – az RJ Trading s.r.o. (székhelye: Božčická 13/5, 094 13 Dlhé Klčovo, Szlovák Köztársaság, közösségi adószáma: SK2023703121, cégjegyzés: Eperjesi Városi Bíróság cégjegyzéke, részleg: Sro, cégjegyzékszám: 27480/P) társaság, e-mail cím: info@namaximum.hu, telefonszám: +36 21 200 0096; „Érintett” – az a személy, aki Üzemeltetőnek átadja a személyes adatait az alábbi célokra, továbbá az Üzemeltető honlapjának látogatója vagy Üzemeltető ügyfele; „Webáruház” – a www.namaximum.hu domain néven üzemeltetett online kereskedelmi egység; „Rendelet” – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR); „Törvény” – a személyes adatok védelméről szóló többször módosított 2018. évi 18. törvény.

II. A személyes adatok kezelése a megrendelés ügyintézéséhez

Az Érintett személyes adatai, amelyeket Üzemeltető a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötésének és teljesítésének céljaira kezel, amely megrendelést Érintett Üzemeltető Webáruházában adta le, a következők: az Érintett keresztneve, vezetékneve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. A fenti önként átadott adatok feldolgozási jogalapja az Üzemeltetővel kötött fent említett szerződés, amely Érintett személyes adatainak átadása nélkül nem jöhetne létre. A személyes adatokat Üzemeltető törvényben meghatározott kötelezettségei teljesítésének idejéig, legalább 10 éven át kezeli a számviteli bizonylatok kötelező archiválása miatt. Érintett személyes adatainak kezelésével Üzemeltető közvetítőt bízhat meg, aki Üzemeltető részére annak céljaira biztosítja vagy biztosíthatja a megrendelések és a panaszok (reklamációk) kezelését, a Szerződéstől való elállás, az áruszállítás, a webhosting szolgáltatás, a jelen honlap kezelését és az Üzemeltető CRM rendszerének kezelését. Érintett személyes adatainak kezelésekor nem kerül sor automatikus döntéshozásra, sem profilalkotásra, és Üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatok továbbadása harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik személyeknek, kivéve a fenti említett közvetítőket. Érintett elsősorban kérheti Üzemeltetőt a személyes adatai hozzáférésére, javítására vagy törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, a feldolgozással szembeni tiltakozás érvényesítésére, a panasztételre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha Üzemeltető és/vagy közvetítő a személyes adatok kezelése során a Rendelettel és/vagy törvénnyel ellentétesen jár el. A Webáruházban történő vásárlási lehetőség nem elsődlegesen a 16 évnél fiatalabb Érintetteknek szolgál.

III. A személyes adatok kezelése, és a hírlevelek küldése

Az Érintett személyes adatai, amelyeket Üzemeltető a termékekről, szolgáltatásokról, újdonságokról és akciókról szóló információk (hírlevél) küldésének céljaira kezel: az Érintett e-mail címe. A jelen önként nyújtott adatok kezelésének jogalapja Üzemeltető jogos érdeke a termékei hirdetésére vonatkozóan miután Érintett befejezte Üzemeltető Webáruházában a vásárlását, amire a hírlevél küldésével kerül sor a Szlovák Köztársaság elektronikus távközléséről szóló 2011. évi 351. törvény 62.§ (3) bekezdésének rendelkezései értelmében. Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről a megrendelése leadásakor, vagy bármikor a hírlevél végén elhelyezett aktív hivatkozásra kattintással vagy Üzemeltető e-mail címére küldött írásbeli kérelem alapján. Az Üzemeltető nem aktív felhasználójaként nyilvántartott Érintettnek a törvény 13.§ (1) bek. a) pontja, illetve a Rendelet 6. cikke 1. bekezdés a) pontja értelmében adott hozzájárulása bármikor visszavonható a hírlevél végén elhelyezett aktív hivatkozásra kattintással vagy Üzemeltető e-mail címére küldött írásbeli kérelem alapján. Az Érintett személyes adatait mindaddig kezelik, amíg Érintett fenntartja az érdeklődését Üzemeltető hírleveleinek küldése iránt, vagyis az adatkezelés céljának fennállásáig. Érintett személyes adatainak feldolgozására elsősorban közvetítő kaphat megbízást, aki Üzemeltetőnek és a céljaira biztosítja vagy biztosíthatja a webhosting szolgáltatásokat, a jelen honlap kezelését, Üzemeltető CRM rendszereinek kezelését, a hírlevél kampányok kezelését, esetleg az a közvetítő kaphat megbízást, aki Üzemeltetőnek műszaki megoldásokat nyújt a hírlevél kampányok kezelésére.

Érintett személyes adatainak kezelésekor nem kerül sor automatikus döntéshozásra, sem profilalkotásra, és Üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatok továbbadása harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik személyeknek, kivéve a fenti említett közvetítőket. Érintett elsősorban kérheti Üzemeltetőt a személyes adatai hozzáférésére, javítására vagy törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, a feldolgozással szembeni tiltakozás érvényesítésére, és a személyes adatok átvitelére másik szolgáltatóhoz, továbbá a panasztételre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha Üzemeltető és/vagy közvetítő a személyes adatok kezelése során a Rendelettel és/vagy törvénnyel ellentétesen jár el. 

A Hírlevél nem elsődlegesen a 16 évnél fiatalabb Érintetteknek szolgál.

IV. Személyes adatok kezelése a Webáruházban történő regisztráció céljaira

Az Érintett következő személyes adatait kezeli Üzemeltető a regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtásáról szóló díjtalan szerződés megkötéséhez, amely szolgáltatások tartalmazzák a Webáruházban történő felhasználói fiók létrehozását, a megrendelések kezelésének lehetőségét on-line formában, továbbá a jövőbeli vásárlások lehetőségét a kapcsolattartó adatok ismételt megadása nélkül, a vásárlási előzmények figyelésének lehetőségét, és a kedvezmények megszerzésének lehetőségét Eladó hűségprogramja keretében: az Érintett keresztneve és vezetékneve, címe, e-mail címe, telefonos elérhetősége.

A fenti önként átadott adatok feldolgozási jogalapja az Üzemeltetővel kötött fent említett szerződés, amely Érintett személyes adatainak átadása nélkül nem jöhetne létre. Az Érintett személyes adatait mindaddig kezelik, amíg Érintett fenntartja az érdeklődését a Webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások használata iránt, vagyis az adatkezelés céljának fennállásáig. Érintett személyes adatainak kezelésével Üzemeltető közvetítőt bízhat meg, aki Üzemeltető részére annak céljaira biztosítja vagy biztosíthatja a webhosting szolgáltatás, a jelen honlap kezelését és az Üzemeltető CRM rendszerének kezelését. Érintett személyes adatainak kezelésekor nem kerül sor automatikus döntéshozásra, sem profilalkotásra, és Üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatok továbbadása harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik személyeknek, kivéve a fenti említett közvetítőket. Érintett elsősorban kérheti Üzemeltetőt a személyes adatai hozzáférésére, javítására vagy törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, a feldolgozással szembeni tiltakozás érvényesítésére, és a személyes adatok átvitelére másik szolgáltatóhoz, továbbá a panasztételre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha Üzemeltető és/vagy közvetítő a személyes adatok kezelése során a Rendelettel és/vagy törvénnyel ellentétesen jár el. A Webáruházban történő regisztrálási lehetőség nem elsődlegesen a 16 évnél fiatalabb Érintetteknek szolgál.

V. A személyes adatok kezelése a Webáruházban megvalósuló vásárlások értékelésekor és az ár-összehasonlítók használatakor

Érintett személyes adatai, amelyeket Üzemeltető az Érintett által névtelenül a vásárlásra adott értékelése céljából kezel, a következők: név vagy becenév, e-mail cím és az Érintett vásárlásának értékelése, ugyanakkor csak a név vagy becenév kerül nyilvánosságra. A fenti adatok kezelésének jogalapja Üzemeltető jogos érdeke, amely a vevői elégedettséget ellenőrzi Üzemeltető termékeinek és szolgáltatásainak javítása céljából más vevők számára. Ezeket a személyes adatokat addig kezelik, amíg Érintett érdeke a vásárlásának érteléséről szóló információk publikálása.

Érintett személyes adatainak feldolgozására az a közvetítő kaphat megbízást, aki Üzemeltetőnek műszaki megoldásokat nyújt a vásárlások értékelésének megszerzésére, és aki ezeket az értékeléseket Üzemeltető számára maga is közzéteszi, elsősorban az internetes ár-összehasonlító üzemeltetője. Érintett személyes adatainak kezelésekor nem kerül sor automatikus döntéshozásra, sem profilalkotásra, és Üzemeltetőnek nincs szándékában a személyes adatok továbbadása harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik személyeknek, kivéve a fenti említett közvetítőket.

Érintett elsősorban kérheti Üzemeltetőt a személyes adatai hozzáférésére, javítására vagy törlésére, esetleg a feldolgozás korlátozására, a feldolgozással szembeni tiltakozás érvényesítésére, és a személyes adatok átvitelére másik szolgáltatóhoz, továbbá a panasztételre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha Üzemeltető és/vagy közvetítő a személyes adatok kezelése során a Rendelettel és/vagy törvénnyel ellentétesen jár el. A Webáruházban történő vásárlás értékelési űrlapja nem elsődlegesen a 16 évnél fiatalabb Érintetteknek szolgál.

VI. Süti fájlok használata

Üzemeltető figyelmeztet, hogy a webáruház használatakor a süti fájlok révén megszerzett személyes adatok feldolgozása történhet. A süti fájlok használatáról szóló bővebb információkért látogasson el erre a honlapra.

RJ Trading s.r.o.

1.Sz melléklet : ELALLASI_NYILATKOZAT_NM.pdf